Služby, se kterými můžete počítat

 • vedení mzdové agendy
  přihlášky a odhlášky zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, výpočet mezd a odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění, vč. zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • administrace zákonných srážek zaměstnanců
  exekuce, výživné
 • distribuce elektronických výplatních pásek
 • měsíční reporty mzdových nákladů dle vašich požadavků vč. výstupů pro finanční účetnictví
 • měsíční přehledy zdravotního a sociálního pojištění pro státní instituce
 • roční výkazy dle legislativních požadavků
  ELDP, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti vč. vyúčtování srážkové daně FO, oznámení o plnění povinného podílu
 • roční zúčtování daní zaměstnanců
 • komunikace a zastupování klienta před úřady státní správy
 • pracovně právní agenda
  vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, personální poradenství
 • rekonstrukce výpočtu mezd při převzetí agendy včetně protokolu o stavu převzaté agendy
 • registrace nového zaměstnavatele
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. přehledů OSVČ, zpracování daňové evidence