E–neschopenka – těšíte se?

Plánovaný projekt zavedení e-neschopenky nabírá reálné obrysy. Podle novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. 1. 2020 zahájí Česká správa sociálního zabezpečení ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, Českou správou sociálního zabezpečení, lékaři a zaměstnavateli. Testování provozu elektronických neschopenek by mělo být zahájeno už letos v říjnu.

Vyřizování pracovní neschopnosti se tak zcela zásadním způsobem změní nicméně již od začátku tohoto roku mají zaměstnavatelé možnost zjistit on-line, jestli a od kdy je zaměstnanec zaevidovaný jako pracovně neschopný a kdy mu byla neschopenka ukončena. Stačí, aby se zaměstnavatel registroval na e-Portálu České správy sociálního zabezpečení a informace mu budou zpřístupněny. Spolu se spuštěním ostrého provozu e-neschopenky pak zaměstnavatelé budou moci požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zasílání tzv. proaktivních notifikací, tedy oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců.

My ve Mzdovce se na další nový elektronický systém komunikace se státní správou těšíme a držíme palce všem vývojářům a dodavatelům software, aby se projekt vydařil.