Jak jste na tom s dovolenou?

S blížícím se koncem prázdnin končí i nejtypičtější období pro čerpání dovolené. Jak jste na tom vy? Stíháte průběžně čerpat svou dovolenou, nebo jste spíš černá ovce s hromadícími se zůstatky dovolené? A co na to legislativa?

Častým omylem je nevědomost, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Proto i sledování průběžného čerpání dovolené zaměstnanců je povinností zaměstnavatele. Velké firmy, zpravidla výrobní, tuto povinnost spojují s provozními okolnostmi a nařizují celozávodní dovolenou na dobu dvou i více týdnů, čímž plní i ustanovení zákoníku práce o tom, že alespoň jedna část nařízené dovolené by měla činit nejméně 2 týdny v celku, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiné délce čerpání.

Další povinností zaměstnavatele je určit čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo. Pouze pokud brání v čerpání dovolené překážky v práci na straně zaměstnance (např. v případě dlouhodobé nemoci, či mateřské dovolené) nebo naléhavé provozní důvody zaměstnavatele, je zaměstnavatel oprávněn převést zůstatek dovolené do následujícího kalendářního roku. V případě, že zaměstnavatel neurčil zaměstnanci čerpání této převedené dovolené ani do 30.6. následujícího roku, má zaměstnanec právo určit si čerpání dovolené sám. Pro obě strany ale platí stejně, že oznámení o plánovaném čerpání dovolené je třeba předat druhé straně písemně alespoň 14 dní předem.

Šetříte dovolenou na delší cesty? Nezoufejte! Zákoník práce, potažmo inspektorát práce řeší čerpání dovolené velmi přísně, s ohledem na zaměstnance a jeho nárok na dobu odpočinku. Nicméně i legislativa myslí na odchylky v povinnostech zaměstnavatele v případě, že je to ve prospěch zaměstnance. Na převodu dovolené se tedy se svým zaměstnavatelem můžete individuálně domluvit.

Zajímá vás něco dalšího o dovolené? Ozvěte se nám. My ve Mzdovce vám přejeme báječnou dovolenou! 🙂

Tagy: