Očekávané zvýšení rodičovského příspěvku je zde

Po dlouhých diskuzích schválila Poslanecká sněmovna 10. července v prvním čtení očekávané zvýšení rodičovského příspěvku ze stávajících 220 000 Kč na 300 000 Kč. Z původního záměru navýšit příspěvek všem rodičům s dětmi mladšími čtyř let bez ohledu na to, zda byl již příspěvek vyčerpán, prošla sněmovnou upravená verze novely. Ta počítá se zvýšením příspěvku pouze pro rodiče, kteří jej budou k 1. 1.2020 aktivně pobírat.

Dobrou zprávou navíc je, že se do novely zákona o státní sociální podpoře dostává i další úprava. Děti do 2 let mohou být ve školce (nebo v obdobném státním školském zařízení) až 92 hodin měsíčně. Motivací k této změně byla snaha podpořit pracující rodiče, aby mohli lépe sladit jejich rodinný a pracovní život. Nově tak mohou pracovat až na poloviční pracovní úvazek, aniž by přitom přišli o nárok na rodičovský příspěvek. Dosavadní limit byl pouze 46 hodin měsíčně.

Již od 1.7.2019 je také žádost o rodičovský příspěvek administrativně jednodušší. Doposud totiž bylo nutné k žádosti o rodičovský příspěvek u Úřadu práce ČR doložit ještě formulář „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“, na kterém Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí vyplácenou částku peněžité pomoci v mateřství. Nově si úřady práce a úřady správy sociálního zabezpečení vymění tyto nutné údaje mezi sebou elektronicky. Nové elektronické spojení mezi úřady (nejen) Mzdovka vždy uvítá!