Roční zúčtování daní nebo daňové přiznání?

Blíží se zúčtování daní za rok 2018. Pokud nemáte povinnost podávat si daňové přiznání sami, můžete o roční zúčtování daní požádat svého zaměstnavatele. Udělejte tak nejpozději do 15.2.22019, a to podpisem žádosti na předepsaném „růžovém“ formuláři Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období, případně Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období, pokud váš zaměstnavatel ještě používá starší vzor.

A kdy si musím podat daňové přiznání sám? Zde jsou nejčastější případy, které vás mohou potkat:

  • Pokud vaše hrubé roční příjmy ze zaměstnání překročily částku 1.438.992 Kč, stali jste se poplatníky tzv. solidárního zvýšení daně a máte povinnosti podat si daňové přiznání.
  • Pracujete během roku 2018 souběžně u více zaměstnavatelů, případně se vám při změně zaměstnání pracovní poměry překrývaly? Souběh zaměstnání, resp. odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti je dalším zákonným důvodem pro povinnost podání daňového přiznání.
  • Máte nebo jste v průběhu roku měli aktivní živnostenský list? Pak je pro vás podání daňového přiznání samozřejmostí. Pro úplné splnění povinnosti vyplníte kromě daňového přiznání i předepsanou přílohu č. 1.
  • Máte ještě jiné příjmy, například z pronájmu, z kapitálového majetku nebo příležitostné příjmy převyšující 30.000 Kč za rok? Pokud kývete ano, podání přiznání vás opět nemine. Aby bylo vaše podání úplné, nezapomeňte vyplnit předepsanou přílohu č. 2.
  • Zrušili jste v průběhu roku své životní pojištění nebo penzijní připojištění, u kterého jste v minulosti uplatnili odpočet vlastních příspěvků ze základu daně? Máte povinnost tyto v minulosti uplatněné částky zahrnout do základu daně tohoto zdaňovacího období.
  • Děláte si daně rádi sami? 🙂 Pak Vám gratulujeme ke skvělému hobby a přejeme hodně úspěchů při sestavování přiznání.

Ať už se vás týká jakýkoliv z uvedených důvodů, vyžádejte si od svého zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech, které budete pro vyplnění daňového přiznání nezbytně potřebovat. V případě, že si s vyplněním daňového přiznání nevíte rady, ozvěte se nám. Rádi poradíme nebo rovnou vaše přiznání zpracujeme.